lunes, 4 de octubre de 2010

Bienvenidos al Blog de los Veteranos Paracaidistas de Catalunya.

RESOLUCIÓ
Vista la sol.licitud del Sr. Modesto Artero Ortega i d´altres, per tal que sigui inscrita en el registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya la denominada ASOCIACIÓN DE PARACAIDISTAS DE CATALUNYA, de l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i que , a l´expedient, hi figuren l´Acta de Constitució i els estatuts, dels quals resulta:

1. Que la denominació proposada no és idèntica ni es pot confondre amb la de cap altre associació registrada.
2. Que els seus fins són: 1er. Totes aquelles activitats que tinguin com a fi el seguiment i la divulgació del paracaigudisme. 2on. Reunir totes aquelles persones que sentin afecció per les activitats del paracaigudisme. 3er. Mantenir una relació i cooperar amb associacions de naturalesa igual tant nacionals con estrangeres. 4rt. Publicar llibres, revistes i butlletins pel que fa a temes relacionats amb les nostres activitats i efectuar la publicitat necessària per als millors fins lícits de l´Associació. 5é. Proporcionar per mitjà dels cursets corresponents un nivell major de capacitació dels paracaigudistes. 6é. Aconseguir tot tipus d´avantatges humans i socials per els seus associats. 7é. Proporcionar assessoramente jurídic en totes les matéries als seus associats. 8é. Promocionar cursets d´ensenyament per a aspirants a l´exercici del paracaigudisme. 9é. Per al desenvolupament de les activitats i la consecució dels fins establerts l´Associació podrà adquirir mitjançant compra, donació o lloguer edificis o inmobles, propietats reals o personals, alienar aquestes i fins i tot hipotecar-les o gravar-les. 10é. La creació i el finançament d´un equip de paracaigudistes d´alta competició amb el nom de l´Associació. 11é. Qualsevol altre que tendeixi a millorar la qualitat del servei que pugui prestar als seus associats.
3. Que ha fixat el domicili a l´Hospitalet de llobregat (Barcelona), c/ Tecla Sala nº 9.
4. Que les seves funcions s´exerciran principalment dintre del territori de Catalunya.
5. Que es determinen els drets i els deures dels associats, el procediment de llurs admissió i cessament, la direcció i organització de la entitat, el patrimoni i els recursos económics i l´aplicació que ha de donar-se als bens en cas de dissolució.

Així ho varen signar els socis fundadors, en Barcelona a vint-i-vuit de maig de 1987: ARTERO ORTEGA, Modesto, CORRO DOMÉNECH, Antonio, CORTIJO FABREGAT, J.Carlos, DEVESA ALONSO, Vicençs, ESTERUELAS ESTERUELAS, Enriq, HERRERA HIDALGO, Antonio, JOVANI BELTRÁN, Constantino, LAFUENTE PALOS, Narciso, PINEL FERNÁNDEZ, Antonio, SILLAS BLANCO, Santiago, TRILLO MOLINA, Antonio, HEREDIA COLADO, Antonio.
 
"HIMNO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA

EN MARCHA PARACAIDISTA
Ya truena en los albores... al toque de clarín y
en mil pechos se enciende la luz del frenesí.
Ya ruge en los halcones... sus ansias de volar,
y mil sedas al viento jalonan su pasar.
¡En marcha!... paracaidista que tienes hambre de gloria,
¡tu temple!... arrojo y vista, preludian Fe en las victorias.
Los campos, riscos y peñas.... admiran tu vocación,
y al fondo España entera ¡paracaidista!, vela tu misión.
¡Las Tropas!... paracaidistas del Ejército de Tierra
¡Marciales! son en revista, orgullo de su Bandera.
En Ifni abren su Historia con sangre de la mejor
¡pues siempre! son en vanguardia de toda España, digno defensor.

¡pues siempre! son en vanguardia de toda España, digno efensor.
¡Lucharé! lucharé por conseguir que mi España sea Grande y Fuerte,

¡cumpliré! cumpliré con mi deber, porque la Patria todo lo merece,
y si ten... Y si tengo que morir, yo moriré dando cara a la muerte,
¡por la Patria! ¡sangre y fuego! adelante con furia febril,
¡por España!
¡DESPERTA FERRO! es mi lema triunfar o morir.
1 comentario:

 1. Hola Nanu, qué tal. Un saludo cordial del Caruso-Motor Ibérica, para más señas Mateo Andreu Ibáñez.
  Aun guardo un escudo de tela que me regalaste con referencia al paracaidismo.
  Estoy en AIVEPA. Una vez visité el cuartel de Barcelona en una fiesta organizada por paracaidista de Catalunya.
  Un abrazo buen hombre
  1ª Bandera/5 curso/2ª y 4ª compañía/1955-1958/Excombatiente de Sidi Ifni

  ResponderEliminar